Menu

Popup

1
Bạn cần hỗ trợ gì?
Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Quảng Trường Quỷ Sub 2,3 14:00
Phù Thủy Trắng Sub 2,3 14:00
Hỗn Nguyên Lâu Sub 2,3 15:00
Đại Chiến Erohim Sub 1 15:00
Sumer Event Sub 2,3 15:30
Boss Vàng Sub 2,3 16:00
Huyết Lâu Sub 2,3 17:30
Nhện Raklion Sub 1 19:00
Thỏ Ngọc Sub 2,3 20:30
Siêu Boss Sub 1 22:00
Medusa Sub 2,3 23:00
Sky Event Sub 1 23:30

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MU CHIẾN BINH!